Algemene Verkoopsvoorwaarden

BVBA Akademiek Optiek Van Bignoot-Houben

Optiek Van Bignoot

Zwijnaardsesteenweg 496, 9000 Gent

Optiekvanbignoot(at)telenet.be
092215973
HR 133 909

BE 0423.365.903

RPR GENT


Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Optiek Van Bignoot een BVBA met maatschappelijke zetel te Zwijnaardsesteenweg 496 - 9000 GENT, BTW BE 0423.365.903, RPR GENT, biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van BVA Akademiek Optiek Van Bignoot Houben hierna vermeld als Optiek Van Bignoot moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Optiek Van Bignoot aanvaard zijn.

De website van Optiek Van Bignoot werd gecreëerd in opdracht van en wordt beheerd door de verkoper. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet voor commerciële doeleinden.

Handelingsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moet invullen dan wel de handelingsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen.

Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen met de klantendienst ingeval van onduidelijkheid.
 

Artikel 2: Prijs


Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

De voordeligste manier om tot een levering van uw producten te komen is een levering in ons winkelpunt Zwijnaardsesteenweg 496 - 9000 GENT. Een levering in ons winkelpunt omvat tevens het gratis afstellen van uw bril.

De leveringskosten voor leveringen via Bpost in België is 6 EURO. De gemiddelde leveringstijd is 5 werkdagen voor niet gepersonaliseerde producten.

Leveringen buiten België

Nederland, Luxemburg : 25 EURO

Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk: 30 EURO

Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Malta, Monaco, Portugal, San Marino, Spanje, Zweden: 35 EURO

Op aanvraag zijn verzendingen naar de rest van de Wereld mogelijk. De kosten worden op aanvraag doorgegeven en kunnen fluctueren.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Bij afhaling van brillen en zonnebrillen in onze winkel te Zwijnaardsesteenweg 496 - 9000 Gent, zal de klant een kortingsbon ontvangen waarmee de klant 10% korting ontvangt bij een vervolgaankoop. 

 

Artikel 3: Aanbod


Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Optiek Van Bignoot niet. Optiek Van Bignoot  is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Optiek Van Bignoot is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Optiek Van Bignoot. Optiek Van Bignoot kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

Bestellen
Als u een artikel bestelt, komt deze in uw winkelmandje terecht. Indien u meerdere artikelen wilt bestellen, kunt u verder winkelen via het navigatievenster bovenaan de website. Als u de gewenste artikelen in uw winkelmandje heeft liggen, dan klikt u op de gewenste betaaloptie om verder te gaan met de bestelprocedure.
Contactgegevens
Vervolgens vragen we uw contactgegevens in te vullen


Bestelling plaatsen
Als u akkoord gaat met de algemene voorwaarden, dan kunt u uw bestelling definitief plaatsen. U krijgt een bevestiging van uw bestelling per e-mail.


Betalen
U heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

Optiek Van Bignoot  is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

 

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden standaard geleverd in onze fysiek afhaalpunt Optiek Van Bignoot Zwijnaardsesteenweg 496- 9000 GENT of  kunnen verzonden worden naar België, Nederland, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland, Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Cyprus, Denemarken, Finland, Griekenland, Ierland, Italië, Malta, Monaco, Portugal, San Marino, Spanje, Zweden. De levering voor deze landen gebeurt door Bpost.

Op aanvraag zijn leveringen buiten dit gebied mogelijk (via DHL).

Wanneer de klant kiest voor verzending naar een adres wordt een e-mail verstuurd op het moment dat de levering wordt meegeven met bpost of DHL. Via het daarin vermelde link met trackingnummer kan de klant de verzending opvolgen via de e-tracker van bpost of DHL.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling en betaling van de goederen.  

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Optiek Van Bignoot

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Optiek Van Bignoot was geboden.

 

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Optiek Van Bignoot.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Optiek Van Bignoot te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

 

Artikel 7: Herroepingsrecht

 

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Optiek Van Bignoot.

 

Indien het herroepingsrecht van toepassing is:

 

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

 

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Optiek Van Bignoot, Zwijnaardsesteenweg 496 - 9000 GENT, tel. +32 (0)9 221 59 73, optiekvanbignoot@telenet.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

 

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Optiek Van Bignoot heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Optiek Van Bignoot, Zwijnaardsesteenweg 496 - 9000 GENT.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

 

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Optiek Van Bignoot zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

 

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

 

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Optiek Van Bignoot de Klant terugbetalen nadat Optiek Van Bignoot op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen en Optiek Van Bignoot alle goederen heeft teruggekregen, binnen maximum 14 kalenderdagen.

 

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Optiek Van Bignoot geboden goedkoopste standaard levering in ons afhaalpunt te Zwijnaardsesteenweg 496 -9000 GENT worden niet terugbetaald.

 

Optiek Van Bignoot betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

 

Indien het herroepingsrecht niet van toepassing is:

 

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 

de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Optiek Van Bignoot geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn; aldaar zijn brillen op correctie, geïndividualiseerde brillen of aan het hoofd aangepaste brillen.
de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken; aldaar zijn contactlensvloeistoffen en contactlenzen.
producten in solden

 

Artikel 8: Garantie

 

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Optiek Van Bignoot, Zwijnaardsesteenweg 496- 9000 GENT, optiekvanbignoot@telenet.be, tel +32 (0)9 221 59 73 klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Optiek Van Bignoot, Zwijnaardsesteenweg 496.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Optiek Van Bignoot zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

 

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

 

Artikel 9: Klantendienst


De klantendienst van Optiek Van Bignoot is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)9 221 59 73, via e-mail op optiekvanbignoot@telenet.be of per post op het volgende adres Zwijnaardsesteenweg 496 - 9000 GENT. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

 

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Optiek Van Bignoot beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Optiek Van Bignoot zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

 

Artikel 11: Privacy

 

De verantwoordelijke voor de verwerking, Optiek Van Bignoot respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

 

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

 

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Optiek Van Bignoot is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)9 221 59 73, via e-mail op optiekvanbignoot@telenet.be of per post op het volgende adres Zwijnaardsesteenweg 496 - 9000 GENT gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

 

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing.

 

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.


Optiek Van Bignoot houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op Optiek Van Bignoot is bereikbaar op het telefoonnummer +32 (0)9 221 59 73, via e-mail op optiekvanbignoot@telenet.be of per post op het volgende adres Zwijnaardsesteenweg 496 - 9000 GENT.

 

Artikel 12: Gebruik van cookies

 

Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

 

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

 

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

 

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking


Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Optiek Van Bignoot om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 14: Wijziging voorwaarden


Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Optiek Van Bignoot. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs


De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.
 

 

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

 

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

 

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

 

Aan Optiek Van Bignoot

 

GENT :

 

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

 

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

 

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

 

Handtekening van consument(en):

Datum :

 

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van onze nieuwe producten & kortingen.
Schrijf je in op onze nieuwsbrief voor nieuws & updates.